Template errors

  • Template public:DC_ThreadThumbnail_coverImage: Accessed unknown getter 'userbanners' on XF:Thread[59491] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)

Đọc Truyện Mục Thần Ký

Ủng Hộ Truyện

HTT

Administrator
Thành viên BQT
Admin

HTT
Thành viên BQT
Admin

Thể Loại
Truyện Màu, Hành Động, Siêu Nhiên, Bí Ẩn
Tình trạng
Đang cập nhật
Đại Khư tổ huấn đã nói rõ, trời tối tốt nhất đừng ra ngoài. Đại Khư Tàn Lão Thôn, một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ sống, đặt tên Tần Mục, tân tân khổ khổ nuôi hắn trưởng thành. Một ngày kia bóng đem buông xuống, bóng tối bao trùm Đại Khư, Tần Mục bước ra khỏi nhà... Với Tần Mục mà nói, con đường quật khởi bắt đầu...
 

Đính kèm

Top
Tắt Quảng Cáo