Template errors

 • Template public:DC_ThreadThumbnail_coverImage: Accessed unknown getter 'userbanners' on XF:Thread[67873] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)

Đọc Truyện Đã lâu không gặp, Hà Đông Thiên

Đã lâu không gặp, Hà Đông Thiên

Tác giả:
Thể loại
Cập nhật:
 • Ngày gửi
 • 28

  Lượt Xem

  Thành viên BQT Admin
  Cá Cược

  Ủng Hộ Truyện

  HTT

  Administrator
  Thành viên BQT
  Admin

  HTT
  Thành viên BQT
  Admin

  Thể Loại
  Hài Hước
  Tình trạng
  Đang cập nhật
  Một tấm bưu thiếp được gửi từ một nơi xa xôi khiến Hà Đông Thiên quyết tâm là việc tại ga Hoàng Mai nhưng sự thật hơm như mơ nhà ga tồi tàn như ... nhưng bù lại được gặp troai đẹp cũng khiến cho Đông Đông nhà ta thêm hứng khỏi (sim pồ lớp nảy sinh hay lụi tàn)
   

  Đính kèm

  Top
  Tắt Quảng Cáo