Template errors

 • Template public:DC_ThreadThumbnail_coverImage: Accessed unknown getter 'userbanners' on XF:Thread[421266] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)

Đọc Truyện Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Tác giả:
Thể loại
Cập nhật:
 • Ngày gửi
 • 41

  Lượt Xem

  Thành viên BQT Admin
  Cá Cược

  Ủng Hộ Truyện

  HTT

  Administrator
  Thành viên BQT
  Admin

  HTT
  Thành viên BQT
  Admin

  Thể Loại
  Drama, Hành Động, Truyện Màu, Bí Ẩn
  Tình trạng
  Đang cập nhật
  Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
   

  Đính kèm

  Top
  Tắt Quảng Cáo