Bảng Xếp Hạng

Nhóm Đứng Đầu Tháng 8


TOP 2

Thần Kinh Các
Thưởng: +5,000 xu
TOP 1

Mèo Team
Thưởng: +10,000 xu
TOP 3

Smeraldo
Thưởng: +1,000 xu

Xếp Hạng Tháng 9

 1. 644524

  Mèo Team

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 2. 192967

  Mỹ Nhân Comics

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 3. 136992

  Team lạnh lùng

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 4. 121588

  Thần Kinh Các

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 5. 87084

  Sói Team Translators

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 6. 60787

  Mê Đắm Truyện

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 7. 56549

  Phốt Pho Team

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 8. 52687

  Nguyễn Khánh

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 9. 50783

  Phiêu Nguyệt Team

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 10. 39741

  Chanh Chua Team - CCT

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 11. 34647

  bluepsycho

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 12. 34003

  MoonstoneTeam

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 13. 33012

  Smeraldo

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 14. 26320

  Silver's Garden

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 15. 20274

  Shangshangteam

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 16. 14335

  Dreamie Team

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 17. 12269

  Lục Tiểu Lâu

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 18. 10146

  Hội Phù Thủy

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 19. 9508

  The Little Clouds Team

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 20. 6928

  TTK

  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
Top